រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណើរអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២១៨នាក់វិលទៅផ្ទះវិញ..!

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំជូនដំណើរអ្នក ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២១៨នាក់ ចេញពីកន្លែងព្យាបាល វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះ និងកន្លែងស្នាក់នៅវិញ។

ពិធីនេះ រៀបចំឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង