រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​១៣នាក់ និងអំពាវនាវអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅយកវត្ថុសំណាកឲ្យបានឆាប់

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៣នាក់ ដោយយោងតាមលទ្ធផល នៃការធ្វើវិភាគវត្ថុសំណាក នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង