រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៦៥នាក់ និងអំពាវនាវដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទៅផ្តល់វត្ថុសំណាកឲ្យបានទាន់ពេល

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន៦៥នាក់ ដោយយោងតាមលទ្ធផល នៃការវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ព្រមជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអំពាវនាវដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ទាំង ៦៥នាក់ ត្រូវប្រញាប់ទៅផ្តល់វត្ថុសំណាកឲ្យបានឆាប់បំផុត ប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សាសុខសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី​២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង