មនុស្ស១០នាក់ បានស្លាប់ដោយពុលស្រា នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត

ខេត្តកំពត៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មានអំពីករណីពុលស្រា នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់សរុប ១០នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង