រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​១៥នាក់ទៀត និងស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅពិនិត្យសំណាក

ខេត្តកោះកុង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានប្រកាសថា រកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៥នាក់ទៀត ដោយយោងតាមលទ្ធផល នៃការវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី​២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១។

ផ្តើមពីបញ្ហានេះ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានអំពាវនាវដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចបានបញ្ហាឈ្មោះ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ត្រូវរួសរាន់ទៅយកវត្ថុសំណាក រកមេរោគកូវីដ-១៩ ឲ្យបានឆាប់បំផុត។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង