រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៣នាក់

ខេត្តសៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០៣នាក់ និងស្នើដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវរួសរាន់ទៅផ្តល់វត្ថុសំណាក់ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យ ដើម្បីវិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩ ឲ្យបានឆាប់បំផុត។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង