ចាត់តាំង លោក ហួត វិចិត្រ ជាអ្នកនាំពាក្យថ្មីនៃអយ្យការអម សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ បានចាត់តាំង លោក ហួត វិចិត្រ ព្រះរាជអាជ្ញារង ឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលេខទូរស័ព្ទ របស់លោក ហួត វិចិត្រ៖ ០១២ ៧៩៨ ៩៤៥៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង