អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៥៩៩នាក់, ជាសះស្បើយ៥០២នាក់ និងស្លាប់២នាក់

ជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៥៩៩នាក់ទៀត, ជាសះស្បើយ ៥០២នាក់ និងស្លាប់ ០២នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៧៤នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២៥នាក់។

ក្រសួងសុខាភិ បាលបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ២៨,២៣៧នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ២០,៩០០នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ២៩៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង