រដ្ឋបាលខេត្តកែបឲ្យដឹងថា ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភានេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៣៤នាក់ទៀត

ខេត្តកែប៖ រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៣៤នាក់ទៀត៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង