រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៧២៩នាក់ទៀត, ជាសះស្បើយ៧២១នាក់ និងស្លាប់៦នាក់

រជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧២៩នាក់ទៀត, ជាសះស្បើយ ៧២១នាក់ និងស្លាប់ ០៦នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧០០នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២៩នាក់។

ក្រសួងសុខាៈបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៣២,១៨៩នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ= ២៤,៧៦៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២៣៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង