ប្រធានាធិបតីបារាំង ត្រូវគេទះកំផ្លៀង ពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឯតំបន់ Drome

បរទេស៖ ប្រធានាធិបតីបារាំង ត្រូវបានគេទះកំផ្លៀង អំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ នៅឯតំបន់ Drome។ ប៉ូលីសបានចាប់ជនបង្កនៅនឹងកន្លែង៕ ប្រភព៖ RT

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង