រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៤៥៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ​៨១០នាក់ និងស្លាប់​១១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៥៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៨១០នាក់ និងស្លាប់ ១១នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦០៦នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ៤៩នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៣៧,៣២១​នាក់​- អ្នកជាសះស្បើយ ៣០,៦១៧នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣១១នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង