អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា​​ មាន​២៨,៨៦%​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថា កំណេីនអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ២៨,៨៦%​ បើធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង