អត្រា​ពលរដ្ឋ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​​ជំងឺកូវីដ-១៩​ ​​បានកើនដល់​៣២ភាគរយ​ បើធៀប​ប្រជាជនគោលដៅ​​១០លាននាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញរបាយការណ៍អ្នក ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតចាប់ពីថ្ងៃទី​១០ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ គឺ​មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣២ភាគរយ បើធៀប​ជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​១០លាននាក់​ ដែលនឹងត្រូវទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង