ថ្ងៃនេះខេត្តកោះកុង រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៤នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ១នាក់

ខេត្តកោះកុង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៩៤នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ០១នាក់។

ខសងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង