ខេត្តរតនគិរី រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៣នាក់ទៀត

ខេត្តរតនគិរី៖ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ៤៣នាក់ទៀត។

ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង