ត្រៀមទូកឬអូប័រ ឲ្យហើយទៅបងប្អូនរស់នៅផ្នែកខ្លះ នៃសង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ អាសន្នធំទៀតហើយឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនយើង ព្រោះថា គ្រាន់តែបើកឆាកប៉ុន្មានមេសោះប៉ុណ្ណឹងហើយ, ចុះទម្រាំផុតរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១នេះ នឹងទៅជាយ៉ាងណា?។

ដូច្នេះ យកល្អត្រូវត្រៀមទូក ឬអូប័រ រៀងៗខ្លួន ឲ្យហើយទៅបងប្អូនមួយចំនួន រស់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះ នៃសង្កាត់លេខ១ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង