កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៦៥៥នាក់​- ជាសះស្បើយ​៦៩៦នាក់ និងស្លាប់​១៨នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញប្រកាសនៅថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៦៥៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦៩៦នាក់ និងស្លាប់ ១៨នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍៥៨៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៧២នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៤៥៣៦៦នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៤០,០១០នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៤៩៣​នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង