កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា​ មាន៣៦,១៩%​ ធៀប​ប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព៧ត៌មានថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១​ ទទួលបាន​ ៣៦,១៩%​ បើធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង