ថ្ងៃនេះខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​២៥នាក់​ និងជាសះស្បើយ ១៣នាក់

ខេត្តបាត់ដំបង៖ញ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ១៣នាក់។
ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព៧ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង