ខេត្តកោះកុង បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៩៣នាក់ និងជាសះស្បើយ​៨នាក់

ខេត្តកោះកុង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ឲ្យដឹងថា រកកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ០៨នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង