ថ្ងៃនេះខេត្តកំពត រកឃើញប្រជាពលរដ្ឋ​៣០នាក់ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៣០នាក់ទៀត។ សរុបអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់នៅខេត្តកំពត មានចំនួន ១១៣៦នាក់។ ជាសះស្បើយចំនួន ៧២៤នាក់ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួ ៤០០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១២នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង