វិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្តាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ក្នុងសហគមន៍!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល វានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងវិធានការចត្តាឡីស័ក នៅតាមបណ្តាច្រកព្រំដែននានា និងការពង្រឹងវិធានការរដ្ឋបាលចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ស្តាត់ការរីករាលដាលដោយជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ក្នុងសហគមន៍៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង