កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៧៤៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ​៦៧០នាក់ និងស្លាប់​១៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាស័ពត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន​៧៤៥នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦៧០នាក់ និងស្លាប់ ១៤នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍មានចំនួន ៦៨៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៦២នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុប ៤៦,៨១០នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៤១,៤៣៩នាក់
និងមានអ្នកស្លាប់ ៥២៣នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង