​អ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែល​ឆ្លងដែន​ចូលមកកម្ពុជា ​ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កនៅព្រំដែន​សិន!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចឱ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីប្រទេសជីតខាងចូលមកកម្ពុជា តាមច្រកព្រំដែននីមួយៗ ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កនៅព្រំដែនជាមុនសិន ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលមកភូមិ-ឃុំទៀតទេ ដើម្បីបង្ការមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី (Delta)។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង