ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៣១នាក់ និងជាសះស្បើយ​៣៨នាក់​!

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១នេះ ឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៣១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣៨នាក់ទៀត៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង