ខេត្តកោះកុង រកឃើញពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៩៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ​៩នាក់

ខេត្តកោះកុង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៩៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ០៩នាក់​។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង