ខេត្តរតនគិរី រកឃើញពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៥១នាក់ទៀត

ខេត្តរតនគិរី៖ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៥១នាក់ទៀត (សរុប ៣៦៤នាក់)៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង