រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៩៦នាក់ និងស្លាប់២នាក់

ខេត្តស្វាយរៀង៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០២នាក់។
នេះបើតាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង