រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៨៨៣នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ​៦០៧នាក់ និងស្លាប់​១៦នាក់!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិ

ថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៨៨៣នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦០៧នាក់ និងស្លាប់ ១៦នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧៤៨នាក់- អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៣៥នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ៤៨,៥៣២នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៤២,៧៦៤នាក់- អ្នកស្លាប់ ៥៥៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង