ក្រសួងសុខាភិបាល បដិសេធថា​ មិនមានករណីប្រមូលផ្តុំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​បង់ប្រាក់នោះទេ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ស្តីពី​ការច្រានចោលពាក្យចចាមអារាម ដែលថា មានការប្រមូលផ្តុំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយត្រូវបង់ប្រាក់។

ត្រង់ចំណុចនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង នូវពាក្យចចាមអារាមទាំងនេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង