ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូន ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងកំពង់ចាម- កំពង់សៀម- ព្រៃឈរ- ជើងព្រៃ និងស្រុកបាធាយ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា​តទៅ

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១នេះថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងកំពង់ចាម- កំពង់សៀម- ព្រៃឈរ- ជើងព្រៃ និងស្រុកបាធាយ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា​តទៅ៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង