​មេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី Delta ​មានភាពសាហាវជាងមេរោគកូវីដ-១៩មុន ​ប្រហែល១៥ដង​ឯណោះ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ជាថ្មីម្តងទៀត បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្រើនរំលឹក អំពីការអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួន ពិសេសការពារពីមេរោគ Delta ដែលមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី Delta នេះ មានភាពសាហាវខ្លាំងជាងមេរោគកូវីដ-១៩មុន ​ប្រហែល១៥ដងឯណោះ៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង