រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ២៤នាក់ទៀត!

ខេត្តកំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន ២៤នាក់ (សរុប ៨៤៦នាក់) និងជាសះស្បើយ ៣៦នាក់៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង