លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែង ជាប្រធាន​ គ.ជ.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាតទៅ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រះរាជក្រឹតតែងតាំង លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប  ឬ NEC)។ លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យចូលកាន់តំណែង ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ មិថុនា ២០២១​នេះតទៅ៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង