ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជន ធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ លើបុគ្គលិករបស់ខ្លួន!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជន ធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ លើបុគ្គលិក របស់ខ្លួន ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកឆ្លងឲ្យបានលឿន..៕ ប្រភព៖ តំបន់សុខភាព

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង