ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ៤នាក់!

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័យ៌មាន នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់៕
ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង