ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្មកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៩នាក់ទៀត និងស្លាប់៣នាក់!

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំណង់ចាម បានប្រកាសជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានរកឃើញអ្មកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៩នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១១៣នាក់ និងស្លាប់ ០៣នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង