រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៩៣នាក់ទៀត និងស្លាប់២៤នាក់!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៩៩៣នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦១៧នាក់ និងស្លាប់ ២៤នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧៧៩នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២១៤នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដានេះ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៥៤,២៩១នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៤៦,៧៤០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៧២០នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង