ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៥នាក់ និងជាសះស្បើយ៧៦នាក់ទៀត

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ៧៦នាក់ទៀត៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង