ខេត្តឧត្តមានជ័យ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១២០នាក់ទៀត

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តមានជ័យ បានប្រកាសថា រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ១២០នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ៣៣នាក់៕
ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង