ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥នាក់ទៀត..

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ១៣នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង