រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៨៩៦នាក់ទៀត និងស្លាប់២៨នាក់!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័យ៌មាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៩៦នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦៤៦នាក់ និងស្លាប់ ២៨នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦៨៦នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ២១០នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៥៥,១៨៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៤៧,៣៨៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៧៤៨នាក់៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង