ការបញ្ចប់​ជា “តំបន់លឿង” នៅភូមិសាស្ត្រ​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ស្រុកព្រៃនប់..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ ​ស្តីពីការបញ្ចប់​ជា “តំបន់លឿង” នៅក្នុងផ្នែកខ្លះ​នៃភូមិសាស្ត្រ​ក្រុងព្រះសីហនុ និងមួយផ្នែកទៀត នៅ​ភូមិសាស្ត្រស្រុកព្រៃនប់។

ព្រមជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ក៏បានដាក់ចេញ នូវវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង