ក្រសួងវប្បធម៌ ប្រតិកម្មចំពោះការសង់ប្រាសាទថ្ម នៅប្រទេសថៃ ដូចប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរ..

រាជធានីភ្នំពឹញ៖ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការសាងសង់ប្រាសាទថ្ម នៅខេត្តបុរីរម្យ នៃប្រទេសថៃ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង