រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១៨នាក់ទៀត

ខេត្តរតនគិរី៖ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បានបន្តរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៨នាក់ នាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង