ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១០៧នាក់ទៀត

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងែកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១០៧នាក់ទៀត៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង