ខេត្តឧត្តមានជ័យ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៦នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ៣៦នាក់

ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តមានជ័យ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័យ៌មាន នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៦នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ៣៦នាក់៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង