បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៥៤នាក់ទៀត និងស្លាប់២៧នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៥៤នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១០៤៦នាក់ និងស្លាប់ ២៧នាក់។ ក្នងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៨១៨នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៣៦នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ៥៨,០៥៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៥០,០២០នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៨២៥នាក់៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង