ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩១១នាក់ទៀត​ និងស្លាប់​២៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៩១១នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១០០២នាក់ និងស្លាប់ ២៣នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៩២​នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ៣១៩​នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៦១,៨៧០នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ៥៣,៤៧៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៩២៥ ​នាក់៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង